Học Cách đan khăn len kiểu đám cỏ

Thursday, May 23, 2013 / 2:50 AM

Khăn len đan theo kiểu đám cỏ là những hoa văn giống như các cây cỏ non được bố trí tinh tế và khéo léo trên khắp chiếc khăn tạo lên một chiếc khăn rất là đẹp. Khăn len đan kiểu đám cỏ này rất cute nha!Cách đan:

Row 1: P4, P2 tog, P2 twisted tog, repeat.
Row 2: If in the round you purl next round, if back and forth turn and knit your row back and turn.
Row 3: P4, insert needle between the 2 dec 2 rows below, pull yarn through and make a long st and slip it on right needle, P2, make 1 more long st in the same spot as first one.
Row 4: As row 2.0 comments:

Post a Comment